:شماره تماس 
 :واتس اپ 
گریس قاتل شماره یک بلبرینگ !
تحقیقات نشان می‌دهد که 30 تا 40 درصد از خرابی‌ها در بلبرینگ به گریس‌کاری بیش از حد مربوط است .