:شماره تماس 
 :واتس اپ 
بلبرینگ تقلبی
بلبرینگ های تقبلی و اصلی در نگاه اول بسیار به هم شبیه هستند . امروزه با بکارگیری روش های نوین قادر به تشخیص بلبرینگ اصلی از تقلبی خواهید بود.