:شماره تماس 
 :واتس اپ 
ایا بلبرینگ های چرخ ماشین من نیاز به تعویض دارند ؟
هنگام رانندگی با گوش کردن به صدایی که از چرخ ها شنیده میشود و با توجه به یک دست کشیدن فرمان به چپ یا راست قادر خواهید بود خرابی بلبرینگ چرخ را تشخیص دهید .