:شماره تماس 
 :واتس اپ 
اشنایی با لقی داخلی در بلبرینگ ها
همه بلبرینگهای غلتکی، لقی داخلی دارند.به خاطر لقی بلبرینگ، شفت می تواند به طور محوری یا شعاعی جابجا شود.