:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید
بار حداقل بلبرینگ
  • بلبرینگ تحت بارهای دینامیکی

    بلبرینگ تحت بارهای دینامیکی

    بارهای وارده بر بلبرینگ را درصورتی‌که نیروهای خارجی (نظیر نیروهای ناشی از انتقال قدرت، نیروهای ناشی از کار انجام‌شده یا نیروهای اینرسی) مشخص باشند، می‌توان از قوانین مکانیک محاسبه نمود.